2018 Wisconsin at North Dakota | NCHC
Grand Forks, ND
Nov 3, 2018