2018 Boston University vs Minnesota State | WCHA Men's Hockey
Oct 14
Mankato, MN